Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Μέλη ΔΕΠ Τομέα

Μπαρμπούνη Αναστασία
Καθηγήτρια 

Κουρέα - Κρεμαστινού Τζένη
Ομότιμη Καθηγήτρια

 
Γκαράνη - Παπαδάτου Τίνα
Επιστημονικός συνεργάτηςΜεράκου Κυριακούλα 

Λοιπό διδακτικό προσωπικό


Τζανακάκη Τζωρτζίνα
Λοιπό διδακτικό προσωπικό


Ειδικοί Επιστήμονες και Συντονιστές Προγραμμάτων


Κεσανόπουλος Κωνσταντίνος

Ξηρογιάννη Αθανασία 
 

 


 

 

  

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»