Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ
 
ΕΤΟΣ 2017
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τοπικού δικτύου δεδομένων (LAN) και του ασυρμάτου δικτύου (WIFI) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 72500000-0).

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση
 
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού του προσωπικού των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 98312000-3).

Πρόσκληση
 
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), προϋπολογισμού  δαπάνης 30.240,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (ανά μήνα).
Απευθυνόμενου κατ΄αποκλειστικότητα σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

Διευκρινήσεις επί του Οικονομικού Υποδείγματος  

Προκήρυξη

ΤΕΥΔ          Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ 
 
 Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης των χώρων της ΕΣΔΥ.

Πρόσκληση
 
 Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης των μολυσματικών αποβλήτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) (CPV: 90500000-2).

Πρόσκληση
 
  Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου και του κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (CPV: 50324200-4, 50334130-5).

Πρόσκληση
 
 
 ΕΤΟΣ 2016
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 33696500-0)

Προκήρυξη

Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης (16/12/16)

 
Ορθή Επανάληψη:
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α. Διαδικασίες διαγωνισμού :Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ,
τηλέφωνο: 213 20 10 127-128, email: finance@esdy.edu.gr
β. Τεχνικές προδιαγραφές : Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών,
τηλέφωνο: 213 20 10 325, email: epatsoula@esdy.edu.gr
 
 Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ/TONER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.750,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 30192700-8, 30192110-5)

Προκήρυξη
Διευκρινήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών  (04/11/2016)
 
 
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.800,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 30213000-5, 30230000-0).

Προκήρυξη
Διευκρινήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ), ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη
 

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ), ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΥ
Προκήρυξη

 

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.600,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

Προκήρυξη

Παρασκευή, 27 Μαϊου 2016

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 2716/1999.

Προκήρυξη
 
Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.500€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 2716/1999.

Προκήρυξη
 
ΕΤΟΣ 2015

 Δευτέρα 30  Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της ΕΣΔΥ

Προκήρυξη
 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας υλικών επισκευής εγκαταστάσεων  κλιματισμού για την ΕΣΔΥ

Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού της ΕΣΔΥ
Προκήρυξη
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της προμήθειας υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων της ΕΣΔΥ.»(ΑΔΑ:Ω7ΣΟ465ΦΥΟ-ΤΙ4).

Προκήρυξη
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την Ε.Σ.Δ.Υ.»(ΑΔΑ:79ΙΤ465-ΦΥΟ).

Προκήρυξη
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίου για την  Βιβλιοθήκη της ΕΣΔΥ.

Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για την ΕΣΔΥ
Προκήρυξη 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας επίπλων για την κάλυψη της  ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας μελανιών/τόνερ, για τους εκτυπωτές, τα μηχανήματα  φωτοαντιγραφικής και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας της ΕΣΔΥ.  
Προκήρυξη 
 
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) Η/Υ, προβολικού και λοιπού εξοπλισμού για τους υπολογιστές της ΕΣΔΥ (ΑΔΑ:7ΤΓΞ465ΦΥΟ-7ΓΡ).

Προκήρυξη

Υπόδειγμα Αίτησης  
 
 Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων υπάλλήλων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Προκήρυξη

Αίτηση  
 
ΕΤΟΣ 2014
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για τους υπολογιστές της ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη
 
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την επισκευή του συστήματος κεντρικού κλιματισμού της ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την επισκευή των μέσων πυροπροστασίας της ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευή του συστήματος κεντρικού κλιματισμού της ΕΣΔΥ.
Προκήρυξη  
 
Τρίτη , 14 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης,της παροχής εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του τοπικού δικτύου δεδομένων (LAN), του ασυρμάτου δικτύου (WIFI), των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λοιπού υπολογιστικού εξοπλισμού της ΕΣΔΥ
Προκήρυξη  
 
Τρίτη , 07 Οκτωβρίου 2014
Πρόσλκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προμήθειας γραφικής ύλης για την ΕΣΔΥ
Προκήρυξη
 
 
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014
Προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος για  εκτέλεση ηλεκτρολογικών  εργασιών στο κτήριο  της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.
Προκήρυξη  
 
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον Καθαρισμό των χώρων των κτηρίων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.
Προκήρυξη  
 
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, της μυοκτονίας ‐ απεντόμωσης των χώρων της ΕΣΔΥ.
Μυοκτονία  
 
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΕΣΔΥ.
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
 
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, της προμήθειας χημικών υλικών για την ΕΣΔΥ.

Χημικά υλικά
 
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΕΣΔΥ.
Υλικά καθαριότητας  
 
Top Page

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»