Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

DM Weir CC Blackwell, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Εδιμβούργου Μ. Βρετανία
Dr Martin Maiden, University of Oxford, UK
Dr Mohammed Taha and Dr Jean Michel Alonso Institute Pasteur Paris, France
Prof Dominique Caugant, National Institute of Public Health, Oslo, Norway
Dr Paula Kriz National Reference Lab National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Dr Julio Vazquez, Instituto de Salud Carlos II, Dept Bacteriologia
Dr Mary Ramsey, Health Protecting Agency, London, UK 1996-
Prof Matthias Frosch, Institute for Hygiene and Microbiology University of Wurzburg, Germany
Prof Andrew Fox Ray Borrow Manchester, UK
Prof Per Olcen and Dr Hans Fredlud, Orebro Univerisy, Sweden Dr Sigrid Heuberger National Meningococcal Ref Centre, Austria
Dr Paola Stefanelli, Instituto Superiore di Sanita, Rome, Italy
Dr Androula Efstratiou Health Protecting Agency, Colidale, London, UK
Dr Colin Block Hadassah University , Jerusalem, Israel 1994-
Dr Stuart Clarke, Scottish Meningococcus and pneumonicoccus Ref Lab, Stobhill Hospital, Glasgow, UK
Dr Karen Murphy, The childrens Univerity Hospital, Dublin, Ireland
Dr Skoczynska Anna, National Institute of Public Health, Warsaw, Poland
Dr Koroleva Irina, Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia

Από το 2000 και μετά έχει δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας (network) μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και των αντιστοίχων Κέντρων Αναφοράς της Βαλκανικής και των παρευξεινίων χωρών με σκοπό την εναρμόνηση των μεθόδων, την ανταλλαγή επιδημιολογικών στοιχείων και την μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΚΑΜ στα αντίστοιχα κέντρα. Επίσης, γίνεται και αποστολή δειγμάτων από τα Κέντρα αυτά στο ΕΚΑΜ για παραιτέρω Τυποποίηση –ταυτοποίηση των στελεχών με μοριακές και συμβατικές τεχνικές.

Dr Levennet Ileana and Dr Irina Codida Catacuzino Institute, Bucharest, Romania.
Dr Helveta Mastori, Research Institute of Hygeine and Epidemiology, Tirana, Albania
Dr Irina Haydouchka, Medical University of Plovdiv, Bulgaria
Prof Milena Petrovska, Medical Faculty, Skopia
Dr Gul Bahar Ulkar Ankara University, School Of Medicine, Ankara, Turkey


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»