Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διδακτορικές Διατριβές

Φανή Μάρκου, Ιατρός Βιοπαθολόγος. Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών, Τομέας επιδημιολογίας Θέμα: «Επιδημιολογική μελέτη φορείας του μικροοργανισμού N. menigitidis στον πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας» 2006

Κεσανόπουλος Κωνσταντίνος , Βιολόγος. Ιατρική Σχολή Παν/μιου Ιωαννίνων, Τομέας Μικροβιολογίας. Θέμα: «Επιδημιολογική μελέτη της πολλαπλής φορείας του μικροοργανισμού N. menigitidis. Ταυτοποίηση και τυποποίηση των στελεχών με συμβατικές και μοριακές τεχνικές» 2009

Βασιλική Βλάχου, παιδίατρος. Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών, Τομέας Παιδιατρικής Θέμα : «Συστηματική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος: Μελέτη της Επιδημιολογίας στον παιδικό πληθυσμό και της εφαρμογής της μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης στη διάγνωση και τη διερεύνηση του κλινικού φάσματος της νόσου». (σε εξέλιξη)

Αθανασία Ξηρογιάννη, Βιοχημικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θέμα: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση βακτηρίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα- εφαρμογές σε κλινικά δείγματα ασθενών» 2010

Σάκκου Ειρήνη, παιδίατρος, Ιατρική Σχολή πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας παιδιατρικής. Θέμα: «Βακτηριοκτόνος δράση ορού (SBA) σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 χρόνων μετά τον εμβολιασμό με συζευγμένο εμβολιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας C. (σε εξέλιξη)


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»